top of page

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות היא הצהרה שחושפת חלק מהדרכים שבהן אתר אינטרנט אוסף, משתמש, חושף ומנהל את הנתונים של המבקרים והלקוחות שלו, או את כולן. זה ממלא דרישה משפטית להגן על פרטיות המבקר או הלקוח.

למדינות יש חוקים משלהן עם דרישות שונות בכל תחום שיפוט לגבי השימוש במדיניות הפרטיות. ודא שאתה פועל לפי החקיקה הרלוונטית לפעילויות ולמיקום שלך. 

באופן כללי, מה עליך לכסות במדיניות הפרטיות שלך?

  1. איזה סוג מידע אתה אוסף?

  2. איך אוספים מידע?

  3. מדוע אתה אוסף מידע אישי כזה?

  4. כיצד אתה מאחסן, משתמש, משתף וחושף את המידע האישי של המבקרים באתר שלך?

  5. כיצד (ואם) אתה מתקשר עם המבקרים באתר שלך?

  6. האם השירות שלך ממקד ואיסוף מידע מקטינים?

  7. עדכוני מדיניות הפרטיות

  8. פרטי התקשרות

 

 
אתה יכול לבדוק את זהמאמר תמיכה כדי לקבל מידע נוסף על איך ליצור מדיניות פרטיות

 

 
ההסברים והמידע המופיעים כאן הם הסברים כלליים, מידע ודוגמאות בלבד. אין להסתמך על מאמר זה כייעוץ משפטי או כהמלצות לגבי מה עליך לעשות בפועל. אנו ממליצים לפנות לייעוץ משפטי שיעזור לך להבין ולסייע לך ביצירת מדיניות הפרטיות שלך. 
bottom of page